Untitled Document
:::username password
 
 
Facebookสมาคมศิษย์เก่า
Facebook อัปสรสวรรค ์Fan Page
สอท(เว็บไซต์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง
www.absorn.ac.th
 
จำนวนผู้เข้าชม
11808
z_stu.php
ลำดับที่ : 12
ชื่อ : ผลงานระดับภาค/ระดับเขต/ระดับต่างประเทศประจำปี 2556  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 11
ชื่อ : ผลงานระดับประเทศประจำปี 2556  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 10
ชื่อ : ตัวอย่างนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้ ประจำปี 2557  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 09
ชื่อ : ภาพผลงานชนะเลิศ การบรรยายธรรม ณ มจร วังน้อย 2556  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 08
ชื่อ : ผลงานการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ณ มจร วังน้อย 2556  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 07
ชื่อ : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ดูรายละเอียด   


ลำดับที่ : 11
แนะนำตัว : เพชร...แห่งศิลป์จีน  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 10
แนะนำตัว : Moji:Bonjour  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 09
แนะนำตัว : meme........ 你好  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 08
แนะนำตัว : นีรชา....พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้  
ดูรายละเอียด   

ลำดับที่ : 15
ชื่อข่าว : ขอเชิญร่วมไว้อาลัยการจากไปของอาจารย์อรุณี ชาญด้วยกิจ  
:
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 14
ชื่อข่าว : ขอเชิญร่วมไว้อาลัย การจากไปโดยอุบัติเหตุของคุณแม่นางสาวพรรณนภา   
:
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 13
ชื่อข่าว : รวมวิดีโอสอน Tense ทั้ง 12 ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  
:
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 12
ชื่อข่าว : ไว้อาลัย การจากไปอย่างกระทันหันของคุณแม่ของอาจารย์วิไลวรรณ ยมตะโก   
:
ดูรายละเอียด   
foot
เป็นนางฟ้างามสง่านามอัปสร อรชรกล้าแกร่งดังแสงสูรย์ อัปสรสวรรค์เป็นที่รักที่เทิดทูน แหล่งเกื้อกูลสรรพวิชามาช้านาน สีน้ำเงิน-บานเย็นเป็นสง่า สีน้ำเงินสูงค่าน่าภูมิฐาน สีบานเย็นเป็นสตรีงามตระการ น้ำเงิน-บานเย็นหรูคู่แผ่นดินไทย ทั้งเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น เรารู้เล่นรู้หน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเยี่ยงกุลสตรีที่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จักมีค่าควรสังคม ชาวอัปสรฯรวมพลังเพื่อสรรค์สร้าง ทุกทุกทางเพื่อเกียรติและสุขสม ให้อัปสรฯเป็นที่รักที่ชื่นชม ชนนิยมศิษย์บูชาชั่วฟ้าดิน